SD Umeåregionen | Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi tror att samhället mår bäst av vi går framåt tillsammans. Vi är Sveriges enda oppositionsparti - En röst på oss, är en röst för förändring. Sverigedemokraterna är det snabbast växande partiet i Sverige. Välkommen till Sverigedemokraternas lokalsida för hela Umeåregionen!

Hem

Välkommen till Umeå och SD Umeåregionen!

norrlandshuvudstad

Ordförande

Lars Forsgren

Lars Forsgren@sd.se

Umeåregionen består av  kommunerna:      Umeå    Vindeln      Vännäs      Bjurholm     Nordmaling.

....


 • Information angående SD UR årsmötet 22/2 2020

  Av gert karlsson den 5 februari, 2020
  0

   

  Bäste Partivän!

  Under lördagen genomförde SD Umeåregionen sitt årsmöte på Hotell Björken i Umeå.

  Den nya styrelsen som vi skall berätta mer om lite senare, vill härmed
  tacka sina medlemmar för ett intressant, välbesökt och givande möte

  Högt i tak med många synpunkter och besked, men också med en enad
  uppfattning från medlemmarna att SD utvecklats starkt under året som var.

  Några enstaka händelser från mötet att nämnas, är att  styrelsen
  avtackade föregående styrelseordförande Birgitta Ejlefall med en gåva
  för barncancerfonden, samt att till ny ordförande i föreningen valdes
  Lars Forsgren.

  Styrelsens sammansättning är nu ändrad från sju ordinarie ledamöter till
  sex stycken, då ledamoten Christer Jonasson måst tacka nej till vidare
  styrelsearbete av medicinska skäl.

  På dessa våra hemsidor kommer vi att löpande denna vecka presentera
  den nya styrelsen samt ge en närmare berättelse om vår styrelsens ambitioner.

  Den nya styrelsen tackar härmed Hotell Björken samt alla ni som deltog för
  en trevlig samvaro under lördagen.

  Lars Forsgren

  Länk till sidan med den nya styrelsen presenterad (klicka här)

   

 • .

  Av gert karlsson den 9 januari, 2020
  0

  Regeringen är landsbygdsfientlig

  Petter Nilsson Blogg

 • Regionens kommunfullmäktigevalda

  Av gert karlsson den 12 oktober, 2018
  0

  Valda i kommunerna

  Umeå

  Gruppledare  Birgitta Palm Ejlefall
  Ledamot Maria Nilsson
  Ledamot Lars-Arne Ivert

  Vännäs
  Gruppledare Emma Lundqvist
  Ledamot Ann Einerud

  Nordmaling
  Gruppledare Mikael Larsson
  Ledamot Gert Karlsson

  Vindeln
  Gruppledare Lars Forsgren
  Ledamot Ulrika Pedersen
  Ledamot  Roger Asplund

  Bjurholm
  Gruppledare Stefan Svensson

 • Ett rakt svar till våra lokala väljare Petter Nilsson

  Av gert karlsson den 14 juni, 2018
  0

  Vill tabort medel för invandringen

  Precis som Linda Westerholm skriver, så vill vi ta bort medel från kommunerna. Medel relaterade till invandring.
  Till följd av en minskad invandring,  kommer färre personer dessutom behöva välfärd. I många länder är välfärden knuten till medborgarskapet
  I Sverige har sjuklövern försökt måla upp Sverige som ett fantastiskt land för ekonomiska flyktingar,
  detta har fått följden att många kommit hit och sökt sig till den välfärd vi erbjudit hela världen, på våra skattebetalares bekostnad.
  I sin konstnärliga iver har sjuklövern med penseln målat över skattebetalarnas nuvarande och framtida välfärdsbehov, då de förväntade skatteintäckterna från de ekonomiska flyktingarna uteblivit.

  Vi arbetar för att strukturellt stärka Västerbotten.

  Sysselsättningsgraden har inte visat sig vara stor nog hos de grupper av individer man tagit emot.
  Att i samma mening skriva om vårt värnande om glesbygd som man kritiserar oss för att vara invandringskritiska, är kanske lite väl ambitiöst. Vi arbetar för att stukturellt stärka hela Västerbotten, inte enbart kuststäderna – där Folkbladet har sin bas.

  Petter Nilsson (SD)

 • FIRANDE MED SD I DÖBELNS PARK UMEÅ

  Av gert karlsson den 6 juni, 2018
  0

  Nationaldagen den 6:e juni träffades vi i Döbelns park i Umeå,

  för att titta lysna och fira

  Vem har sagt att politik är tråkigt .. INTE VI !