Kommuneftersläpning av motioner .. | SD Umeåregionen

Kommuneftersläpning av motioner ..

Nu öppnar sig möjligheten att komma ikapp med motioner och interpellationer

2020 har varit ett prövande år som påverkat samhället på alla plan i alla hörn. Även det politiska arbetet och demokratin har påverkats och fått stå tillbaka. Inställda och förkortade KF möten och KF med reducerat antal ledamöter. Beslut som fattats av förståeliga skäl och som vi Sverigedemokrater har stått bakom.

Umeå kommunfullmäktige har dock sedan tidigare ett eftersläp gällande motioner och interpellationer, vilket inte har blivit bättre på grund av pandemiläget som varat i nu snart ett års tid. Nu då vi har en digital lösning på plats och kommunfullmäktigemöten kan genomföras och med fullt antal ledamöter, öppnar sig en möjlighet till förlängt fullmäktige eller ett extra kommunfullmäktige. En lösning som vi Sverigedemokrater skulle ställa oss positiva till, för att beta av motioner och interpellationer.

Med anledning av ovanstående frågar vi Sverigedemokrater nu kommunstyrelsens ordförande:

– Vad ämnar kommunstyrelsens ordförande göra åt den växande högen av motioner och interpellationer?

– Hur ställer sig kommunstyrelsens ordförande till att planera för ett förlängt kommunfullmäktige?

– Hur ställer sig kommunstyrelsens ordförande till ett extrainsatt kommunfullmäktige?

Maria Nilsson SD Umeå kommunfullmäktige