Årsmöte 2017 för SD Umeåregionens medlemmar | SD Umeåregionen

Årsmöte 2017 för SD Umeåregionens medlemmar


Tid: 14:00 – 16:00 (13:00 – 14:00 Fika)

Datum: Söndagen den 5 februari 2017

Plats: Hotell Scandic Plaza Umeå

Adress: Storgatan 40, 903 26 Umeå

Obs: Tag med medlemskort samt identitetshandling


För att ta del av möteshandlingar samt mer info om årsmötet, vänligen se nästa inlägg. Medlemmar, kontakta Marcus Bornemisza och få lösenordet för att ta del av informationen.

Mer info:
Marcus Bornemisza
Ordförande SD Umeåregionen
Tel. 070 – 240 89 30
marcus.bornemisza@sd.se