Ett klargörande om LOV och LOU | SD Umeåregionen

Ett klargörande om LOV och LOU

SD Umeå vill behålla lagen om valfrihet

”Umeå kommunfullmäktige En stor fråga var LOU/LOV i hemtjänsten i Umeå. Vi hade ett kort tag något av en vågmästarroll tillsammans med arbetarpartiet. ”Under vår första sittning diskuterade vi detta, en stor och viktig fråga första fullmäktige. Vi anser att valfriheten inom vården är viktig.” Säger gruppledare Marcus Bornemisza.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN LOV OCH LOU?

Oavsett om en upphandlande myndighet gör en upphandling enligt LOU eller inför ett valfrihetssystem enligt LOV måste de krav och villkor som ska gälla fastställas i ett upphandlingsdokument (LOU) eller i ett förfrågningsunderlag (LOV).

I en upphandling enligt LOU ska upphandlingsdokumentet annonseras i en offentlig databas, och de leverantörer som vill konkurrera om uppdraget måste lämna ett anbud senast det datum som anges där. Av upphandlingsdokumenten ska det också framgå hur anbuden kommer att värderas. Den leverantör som lämnat det mest förmånliga anbudet vinner upphandlingen och tilldelas kontrakt.

I ett valfrihetssystem enligt LOV ska förfrågningsunderlaget löpande annonseras på www.valfrihetswebben.se. Kontrakt tecknas således kontinuerligt med leverantörerna vartefter deras ansökningar blir godkända. Alla leverantörer som lämnar in en ansökan som uppfyller de krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget ska godkännas, skriva kontrakt och bli leverantör i valfrihetssystemet. Den enskilde väljer sedan en leverantör av de som är anslutna till valfrihetssystemet.

Källa: Upphandlingsmyndigheten