Ett rakt svar till våra lokala väljare Petter Nilsson | SD Umeåregionen

Ett rakt svar till våra lokala väljare Petter Nilsson

Vill tabort medel för invandringen

Precis som Linda Westerholm skriver, så vill vi ta bort medel från kommunerna. Medel relaterade till invandring.
Till följd av en minskad invandring,  kommer färre personer dessutom behöva välfärd. I många länder är välfärden knuten till medborgarskapet
I Sverige har sjuklövern försökt måla upp Sverige som ett fantastiskt land för ekonomiska flyktingar,
detta har fått följden att många kommit hit och sökt sig till den välfärd vi erbjudit hela världen, på våra skattebetalares bekostnad.
I sin konstnärliga iver har sjuklövern med penseln målat över skattebetalarnas nuvarande och framtida välfärdsbehov, då de förväntade skatteintäckterna från de ekonomiska flyktingarna uteblivit.

Vi arbetar för att strukturellt stärka Västerbotten.

Sysselsättningsgraden har inte visat sig vara stor nog hos de grupper av individer man tagit emot.
Att i samma mening skriva om vårt värnande om glesbygd som man kritiserar oss för att vara invandringskritiska, är kanske lite väl ambitiöst. Vi arbetar för att stukturellt stärka hela Västerbotten, inte enbart kuststäderna – där Folkbladet har sin bas.

Petter Nilsson (SD)