Förtroendevalda Nordmaling | SD Umeåregionen

Förtroendevalda Nordmaling

Representanter  i  Nordmaling  kommunfullmäktige 2018 – 2022

Mikael Larsson
Ordinarie Ledamot
Gruppledare Kommunullmäktige
mikael.larsson@sd.se

Gert Karlsson
Ordinarie Ledamot
Gruppsekreterare
kommunfullmäktige

Sekreterare SD KF Nordmaling
gert.karlsson@sd.se

.

.

Bo Bäck
Ersättare   Kommunfullmäktige
bo.back@sd.se

Jonas Nordin
Ersättare   Kommunfullmäktige
jonas.nordin@sd.se

 Martin Jansson är ej företrädare för Sverigedemokraterna sedan den 5/11 2019.
Martin Jansson är därmed ej heller Sverigedemokraternas ledamot i kommunfullmäktige i Nordmaling

:

 

.

.

.

: