Förtroendevalda Nordmaling | SD Umeåregionen

Förtroendevalda Nordmaling

Representanter  i  Nordmaling  kommunfullmäktige 2018 – 2022

Mikael Larsson
Ordinarie Ledamot
Gruppledare Kommunullmäktige
mikael.larsson@sd.se

Gert Karlsson
Ordinarie Ledamot
Gruppsekreterare
kommunfullmäktige

Sekreterare SD KF Nordmaling
gert.karlsson@sd.se

Martin Jansson
Ordinarie Ledamot
Vice gruppledare
kommunfullmäktige
l.martin.jansson@sd.se

.

.

Jonas Nordin
Ersättare   Kommunfullmäktige

Bo Bäck
Ersättare   Kommunfullmäktige
bo.back@sd.se

:

 

.

.

.

: