Förtroendevalda Vindeln | SD Umeåregionen

Förtroendevalda Vindeln

Representanter  i  Vindeln  kommunfullmäktige 2021 – 2022

Ulrika Pedersen
Ordinarie ledamot
Gruppledare  kommunfullmäktige

 

Roger Asplund
Ordinarie ledamot
kommunfullmäktige

 

Lars Forsgren
Ordinarie ledamot

.

.

:

.