Förtroendevalda | SD Umeåregionen

Förtroendevalda

Styrelse för SD Umeåregionen 2018-19

 

Marcus Bornemisza
ordförande
marcus.bornemisza@sd.se
070 – 240 89 30

 

Martin Jansson
1:e vice ordförande
l.martin.jansson@sd.se
.

Katrin Larsson
2:e vice ordförande, sekreterare
katrin.larsson@sd.se

Lars Ivar Nilsson
ledamot

 

Birgitta Palm-Ejlefall
ledamot, kassör

 

Willy Pettersson
suppleant

Tobias Lindgren
suppleant

Gert Karlsson
suppleant

Stefan Svensson
suppleant

Jan Johansson
suppleant

Representanter i Umeå kommunfullmäktige

Marcus Bornemisza
Gruppledare

Birgitta Palm Ejlefall
Ledamot
.

Maria Nilsson
Ledamot
.

Lars-Arne Ivert
Ledamot
.

.Representant i Vindelns kommunfullmäktige

.

.Lars Forsgren
gruppledare
lars.forsgren@sd.se