Information angående SD UR årsmötet 22/2 2020 | SD Umeåregionen

Information angående SD UR årsmötet 22/2 2020

 

Bäste Partivän!

Under lördagen genomförde SD Umeåregionen sitt årsmöte på Hotell Björken i Umeå.

Den nya styrelsen som vi skall berätta mer om lite senare, vill härmed
tacka sina medlemmar för ett intressant, välbesökt och givande möte

Högt i tak med många synpunkter och besked, men också med en enad
uppfattning från medlemmarna att SD utvecklats starkt under året som var.

Några enstaka händelser från mötet att nämnas, är att  styrelsen
avtackade föregående styrelseordförande Birgitta Ejlefall med en gåva
för barncancerfonden, samt att till ny ordförande i föreningen valdes
Lars Forsgren.

Styrelsens sammansättning är nu ändrad från sju ordinarie ledamöter till
sex stycken, då ledamoten Christer Jonasson måst tacka nej till vidare
styrelsearbete av medicinska skäl.

På dessa våra hemsidor kommer vi att löpande denna vecka presentera
den nya styrelsen samt ge en närmare berättelse om vår styrelsens ambitioner.

Den nya styrelsen tackar härmed Hotell Björken samt alla ni som deltog för
en trevlig samvaro under lördagen.

Lars Forsgren

Länk till sidan med den nya styrelsen presenterad (klicka här)