Kommunföreningens bildande | SD Umeåregionen

Kommunföreningens bildande

Välkommen till vår sida!

SD Umeåregionen hade bildandemöte och konstituerande styrelsemöte 28 maj 2015. Det slutgiltiga bildandet skedde 4 september när det verkställande utskottet godkände vår förening.