Lyckat årsmöte 2017 | SD Umeåregionen

Lyckat årsmöte 2017

Årsmöte 2017 Nu i helgen genomförde SD Umeåregionen sitt andra årsmöte och detta var mycket lyckat! Det är också med stor glädje jag har tagit emot ert förnyade förtroende vilket jag kommer fortsätta att förvalta väl. Föreningen har utvecklats enormt mycket under det senaste året och jag känner mig väldigt trygg med den nyvalda styrelsen. Jag med övriga styrelsen tackar er alla för det stora stödet ni ger oss.