Motioner UMEÅ | SD Umeåregionen

Motioner UMEÅ


→http://umea.sd.se/kommunikation-intern/

Motion till Kommunfullmäktige

Fri parkering i Umeå Centrum lördagar juli och augusti 2020

I Skellefteå erbjuds fri parkering i centrala Skellefteå under juli och augusti i tre av kommunens parkeringshus på lördagar. Förslaget antogs under samhällsbyggnadsnämndens senaste möte.

Detta blir sätt för Skellefteå att gynna den lokala handeln och underlätta för invånarna och besökande samt andra shoppingsugna.

Det finns ett flertal exempel på stadskärnor där man valt att upplåta parkeringsytor vissa tider för att stimulera centrumhandeln. Exempel på kommuner med fri parkering vissa tider är Täby, Vällingby, Sollentuna, Karlstad, Mora och alltså även Skellefteå.

Vi har fina shoppingalternativ i Umeå och tillgång på bra parkeringar i parkeringshus i stadskärnan är en viktig faktor för utvecklingen av kommunens centrumhandel. Platserna ska nyttjas av de besökare som kommer till centrum för att strosa, fika, äta och shoppa.

Tyvärr har avgifter för parkeringar i Umeå skjutit i höjden, något som drastiskt minskar våra affärers och restaurangers kundunderlag. Säkerställande av bilisters laglydnad i form av avgiftskontroll förknippas också med kommunala kostnader.

För att underlätta affärers verksamhet i Umeå centrum föreslår jag:

  • Att Umeå kommun erbjuder presumtiva kunder och gäster i affärer och restauranger i centrala delarna av kommunen avgiftsfri parkering i kommunala parkeringshus under lördagar

 

 

 

 


För Sverigede
mokraterna Umeå kommun 2020-06-14
Maria Nilsson (SD)