Nordmaling | SD Umeåregionen

Nordmaling

NORDMALINGSBOR ..

Ett mycket stort tack till er, alla väljare, som har

röstat för vår gemensamma sak. Tack för alla

edra röster. 

”Rulla”  sidan nedåt för att se alla kandiderade till KF Nordmalings kommun.

 

             Vice gruppledare i SD KF-grupp Nordmaling


               Sekreterare i SD KF-grupp Nordmaling


        Gruppledare i SD KF-grupp Nordmaling


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDSLUT 20180717

RÖSTFÖRDELNING I NORDMALINGS KOMMUN  EFTER VALET 2014

  ‘ Första ”ståendet” tack alla inblandade //Admin


Normalings manifest 2018   KLICKA HÄR

  ver 0510 – 0909 Sverigedemokraterna i Nordmaling Detta är  huvudbeståndsdelarna  i vår vilja att utveckla kommunen, och dessa kommer att ligga till grund för vårt arbete i och för kommunen. Alla som vill  får vara med och hjälpa oss och sig själva i denna strävan,  i avsikt att bibehålla och vidareutveckla vår kommun Nordmaling. Att bli medlem i Sverigedemokraterna är en god början, men allra bäst är att ge din röst på dig själv och därmed förhoppningsvis också oss. Den 9 september är sista dagen att bestämma sig. Sverigedemokraterna i Nordmaling Nordmalingsgruppen.