Nordmaling | SD Umeåregionen

Nordmaling

NORDMALINGSBOR ..

Ett mycket stort tack till er, alla väljare, som har

röstat för vår gemensamma sak. Tack för alla

edra röster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDSLUT 20180717

RÖSTFÖRDELNING I NORDMALINGS KOMMUN  EFTER VALET 2014

  ‘ Första ”ståendet” tack alla inblandade //Admin


Normalings manifest 2018   KLICKA HÄR

  ver 0510 – 0909 Sverigedemokraterna i Nordmaling Detta är  huvudbeståndsdelarna  i vår vilja att utveckla kommunen, och dessa kommer att ligga till grund för vårt arbete i och för kommunen. Alla som vill  får vara med och hjälpa oss och sig själva i denna strävan,  i avsikt att bibehålla och vidareutveckla vår kommun Nordmaling. Att bli medlem i Sverigedemokraterna är en god början, men allra bäst är att ge din röst på dig själv och därmed förhoppningsvis också oss. Den 9 september är sista dagen att bestämma sig. Sverigedemokraterna i Nordmaling Nordmalingsgruppen.