Nordmaling | SD Umeåregionen

Nordmaling


Länk till NM KF-grupp sida →

Öppet brev till alla kommuninnevånare.

När budgeten och verkligheten avviker så är det verkligheten som gäller,

vartill budgeten skall anpassas.

En kommunal budget (som alla andra budgetar) skall spegla anpassning till ett scenario som med fakta analyserats fram .. inte visionerats fram.

En budget som är anpassad till en vision istället för en realitet kraschar redan den andra januari. Fel av mig .. är redan kraschad i sin tillkomst.

All verksamhetsutveckling börjar med att skaffa verktyg till att infånga full och otvetydig dagsfärsk information för att kunna analysera hur, vem, vad och vilka beslut som måste tas löpande.

Detta förfaringssätt är sålunda verklighetsanpassat och inte visionsanpassat.

En varaktig förändring består inte i att anpassa önskvärda siffror och argument om förhoppningar på papper eller i en dator. En varaktig förändring grundar sig på kontinuitet, utvecklade kunskaper och förändrade attityder till och inför den verklighet som hela tiden försöker springa ifrån oss. Ständigt.

SD Nordmalings föreslagna kommunbudget bygger inte på större kunskap om verkligheten än vad något annat partis budget gör.

Men SD:s budget har iallafall anständigheten att ta höjd för ofrivillig bristande insyn i kommunens räkenskaper och föreslår därför att fördela medel för kommande verksamheter i kommunen, grundat på bl.a. medeltillskott till ekonomi- tjänstemännens kompetensutveckling och deras därmed kloka införskaffande av nya bättre rutiner, och verktyg för ekonomins styrning, rapporter och åtgärder i realtid. Grunden för organisationens byggande, bevarande och fortlevnad och att alla kan få medverka.

För SD Nordmaling

Mikael Larsson

Bo Bäck

Gert Karlsson

Ledamöter i kommunfullmäktige Nordmaling


Klicka på länken nedan för att läsa mer .. 

SD BUDGET NORDMALING   2021 -2  200519-1105


Ekonomin i Nordmalings kommun

Sverigedemokraterna i Nordmaling föreslår följande systemförändring i arbetet med att rädda ekonomin:

Att införa ett helt partiöverskridande arbetsutskott med en ledamot från varje parti, skulle vara början till ett fruktsamt samarbete samt fasa ut nuvarande polarisation.”

 

Sverigedemokraterna i Nordmaling

Detta är huvudbeståndsdelarna i vår vilja att medverka till en hållbar
utveckling av Nordmalings kommunen.
Dessa kommer att ligga till grund för vårt arbete i och för kommunen.
Alla kan vara med och hjälpa oss och sig själva i denna vår strävan,
att understödja och förbättra vår kommun.
Rekvirera vårt SD valmanifest genom att ”klicka” på bilden, eller sänd epost till
gert.karlsson@sd.se

 

.

.

.

.

.

.

Sidan är under omkonstruktion

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

           SENASTE NYTT FRÅN NORDMALING

Stickspåret

Vårt nuvarande ställningstagande:
Stickspåret till industrin samt överdragen budget i Nordmalings kommun.
Hanteringen av ”stickspåret”. Detta ärende i kommunen är ett exempel på hur oövertänkta förslag till beslut vill spendera kommuninnevånarnas skattekronor.
När det inte finns garantier för att 3:e part på något sett håller sina löften om bidrag till investeringskostnader eller till medfinansiering, så skall heller inte förslag till beslut läggas. SD reserverar sig mot sådana beslut på det bestämdaste.

Budgetunderskottet är ett faktum, men att ytterligare spendera skattekronor, för att betala externa konsulter för att se var de förlorade kronorna tagit vägen, är att ytterligare kasta bra pengar efter dåliga pengar. Att betala ”experter” till att ta reda på vad som ”hänt”. Istället skall kommunen själva med sina duktiga tjänstepersoner investera i egenkompetens för att undersöka detta samt förhindra att dessa ”misstag” inte upprepas i framtiden igen och igen och ..
SD reserverar sig mot styrande politikers lättsinnig hantering av skattemedel i kommunen och kommer att så göra även framgent.
SD KF-grupp Nordmaling
Mikael Larsson
KF-gruppledare SD Nordmaling.

Se Länk till VK: https://www.vk.se/plus/2601758/roda-siffror-i-nordmaling

Citat: Text, bild och foto  från VK 20181214
ARKIVERAT MATERIAL


 

Bild och textcitat från VK 2018 11 19  

 Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fa-unga-i-vasterbottens-fullmaktigeBild och textcitat från VK 2018 11 17 sammanställt från VLL

https://www.vk.se/2565946/sa-manga-nyanlanda-ska-lanet-ta-emotBild och textcitat från VK 2018 11 16

Detta bekymmer som vi påvisat i vårt kommunpolitiska arbete har det nu påbörjats en lösning för ..
enligt VK så har arbetet redan startat .. vilket vi  i SD KF-grupp hälsar med tillfredsställelse ..

 

LÄNK:  Detta är en utmaning som vi MÅSTE lösa på kommunal nivå .. SNARAST

 

     

       

Länk: Tryck här

 

 

Klicka på texten nedan för länk till SVT


20181018   Medlemsinformation

Kommunfullmäktigegruppen har idag inlämnat en lista till kommunen avseende  önskade platser till nämnder och utskott i kommunen för våra medlemmar.


 

 

             


Sverigedemokraterna Nordmaling

Uppdaterad den 2018 10 01