SD Umeåregionen | Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi tror att samhället mår bäst av vi går framåt tillsammans. Vi är Sveriges enda oppositionsparti - En röst på oss, är en röst för förändring. Sverigedemokraterna är det snabbast växande partiet i Sverige. Välkommen till Sverigedemokraternas lokalsida för hela Umeåregionen! | Sida 3

Hem

Välkommen till Umeå och SD Umeåregionen!

norrlandshuvudstad

Ordförande

Lars Forsgren

Lars Forsgren@sd.se

Umeåregionen består av  kommunerna:      Umeå    Vindeln      Vännäs      Bjurholm     Nordmaling.

....


 • Blodomloppet (notis)

  Av gert karlsson den 2 april, 2018
  0

  Blodomloppet

  Sverigedemokraterna Umeåregionens deltagare kommer  att vara med i,

  på och omkring blodomloppets motionsplatser i Umeå.

  Vi springer inte fortare än att vi hinner prata med dig, när du vill prata med oss.

   

   

  //Admin

 • VK presenterar Marcus Bornemisza

  Av gert karlsson den 23 mars, 2018
  0

  Läs hela artikeln på länken till VK:s webplats   »tryck här« 

                                                             En politisk artikel i Västerbottenskuriren.                                                            » Recenserad här nedan av Gert Karlsson «

  Vk har lagt upp ribban med polemisk avstamp för de politiska partierna fram till valet i
  2018. Heder åt journalisten och redaktionen, för språket och sakligheten i artikeln. Som
  varande västerbottning var det förbluffande men otroligt glädjande att ta del av VK:s
  artikel i torsdagens tidning 22 mars. Den visade på ambition och trovärdighet över hur
  kommande och liknande inslag kan förväntas se ut i tidningen. Jag ser med nyfikenhet fram
  emot VK:s inslag från övriga kommande och bärande kommunpolitikers presentationer i VK.
  Naturligtvis under samma betingelser.

  Vad gäller ämnet och personen i artikeln, Marcus Bornemisza, så var det inte mindre
  intressant att förstå att Marcus historiska levnadsöde likaväl kunde ha grundlagt
  liknande utanförskap som så ofta drabbar utlandsfödda i dagens svenska samhälle.

  Som jag förstår menar Marcus att hjälp till självhjälp är en av det mest drivande krafter
  som finns för att lyckas bra i samhället. Den andra avgörande faktorn är att svara upp mot
  de rätmätiga krav som samhället ställer på individen. Slutligen är förmågan att villkorat
  kunna se andras utsatthet, en länk till det samhälle som man känner att man vill och måste
  bidraga till.

  Jag förstår att I Marcus fall (och andra liknade levnadsöden) var det under slutet av 1900
  talet så mycket lättare att smälta in och komma socialt rätt till. Därför att grunden för
  människans lika värde bestod i gemenskap. Gemenkap i skolan, på arbetet, i det sociala
  umgänget samt absolut över generations-gränserna.

  Att avlämna sin röst på den politiska valdagen, är inte en demokratisk rättighet, det är en
  demokratisk skyldighet. Med den bakgrund i livet som Marcus har, kan flera (men absolut
  inte alla) tycka det är litet ”underligt” att Marcus företräder just Sverige Demokraterna.

  Nu är det så att i varje människa, djupt därinne, finns en önskan om bättre liv, rättvisa,
  ansvar, och likasinnad gemenskap. Så egentligen röstar man inte för ett parti i sig, utan alla
  lägger nog en röst på sig själv (sitt parti) för att hamna (i bästa fall) i denna likasinnade
  gemenskap.

  Att Marcus valt att satsa på sig själv, för att kunna medverka i skapandet av ett bättre
  Sverige, och att kunna göra detta genom att lita på ett parti, som emellanåt hanterats
  medialt tystlåtet , säger mycket om Marcus patos för påvisa allas lika rätt. Men det kan
  dessutom visa på att Sverige Demokraternas politik blivit likt en folkrörelse, som ger
  medlemmarna viljan och styrkan att kämpa för allas trygghet och gemenskap. Människors
  skilda förutsättningar och bakgrunder till trots.
  Ett stort tack till VK som har modet och journalistiken att rättvist och sakligt publicera en
  artikel om Marcus Bornemisza och Sverige Demokraternas parti i Umeå.

 • Öppet möte avhållet tisdagen den 20 februari i Umeå

  Av gert karlsson den 22 februari, 2018
  0

  Öppet möte SD Umeåregionen tisdagen den 20 februari

  Det är inte alltför ofta som ett auditorium glömmer att ta paus, att ta avbrott för kaffe, eller att sitta blick stilla i 3 timmar utan att vare sig hosta, gå på toaletten eller titta på klockan. Ett sådant ”heligt tillfälle” infann sig i kommunhuset i Umeå under tisdagskvällen. Orsaken till tillståndet ovan beskrivet, berodde på minst två orsaker: föredragshållaren juristen Lars Höglund och ämnet ”Pensionärernas livskvalité.”

  Lars Höglund med bakgrund som jurist och personalansvarig samt VD under sin ännu aktiva arbetskarriär, kunde förmedla på ett lättförståeligt och engagerat sätt sin kunskap om svenska myndigheters stöld och tillämpning av vår pension, dess tillkomst, uppgång och för närvarande förtvinande tillstånd.

  När Lars berättade om nuvarande politiska ”ambitioner”, och för allmänheten avsiktligt dolda fakta, blev de flesta åhörares ansikten betydligt längre än ”eljest”. Då ska man också veta att salen var till sista stolen fylld med åhörare.

  Det blev enkelt att begripa att den (kanske enda) ändringen av myndighetsåtgärd som skulle kunna bromsa och på lång sikt återföra pensioner, de äldres livskvalitet, och Sverige till en något bättre och stabilare nivå är vi, Sveriges medborgare. Detta blev självförklarade under föreläsningen. Det är bara rösten i urnan som skapar skillnaden. (Men med god kunskap om dagens pensionssystem kan människor i arbete ändå undvika de största fällorna att fastna i före pensionsdagen, underströk Lars.)

  Den andra delen av föreläsningen befäste den förtätade stämningen i lokalen, ja .. till och med ökade den. Den delen handlade om hur vi som innevånare i landet, enkelt, oåterkalleligen och fullständigt kan förlora alla våra personliga och mänskliga rättigheter, utom vår rösträtt.

  Lars berättade att till exempel: om förmyndare som på grund av bristande utbildning eller oförstånd inte kan eller hinner utföra sitt arbete, så skulle detta kunna inverka negativt för de sjuka och/eller friska människor vilka de är satta att förvalta över. Kanske felaktiga beslut också drabbar oss någon gång beroende på kommuners, landstings, och läkares ofullständiga handläggning som enda orsak. Flera fall av sådan art har från tid till tid beskrivits i dagspressen i både possitiva och negativa ordalag..

  Det finns minst två handlingar att upprätta som måhända är lika viktiga för människors värdiga fortlevnad och åldrande, lika viktiga som pass och testamente. Lars berättade att utan SD:s arbete i riksdagen, så hade åtminstone en av dessa ändringar av lagen inte kommit tillstånd, ett tillägg i lag [2017:310] som kan säkerställa ett värdigt och tryggt liv efter det att demens och olyckor utan åtskillnad griper tag i våra liv.

  Information om dessa ovan sagda handlingar kan förmedlas vid kontakt med SD Umeåregionen via epost på vår kontaktsida på denna webplats.

  Avslutningsvis ETT STORT TACK TILL LARS HÖGLUND och mer än mycket välkommen åter.

   Umeå februari 2018 //Admin.

  //Foto Marcus Bornemisza SD ordförande Umeåregionen //