SD Umeåregionen | Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi tror att samhället mår bäst av vi går framåt tillsammans. Vi är Sveriges enda oppositionsparti - En röst på oss, är en röst för förändring. Sverigedemokraterna är det snabbast växande partiet i Sverige. Välkommen till Sverigedemokraternas lokalsida för hela Umeåregionen! | Sida 4

Hem

Välkommen till Umeå och SD Umeåregionen!

norrlandshuvudstad

Ordförande

Lars Forsgren

Lars Forsgren@sd.se

Umeåregionen består av  kommunerna:      Umeå    Vindeln      Vännäs      Bjurholm     Nordmaling

....

 

 • ..

  Av gert karlsson den 31 mars, 2020
  0

  Umeå kommunfullmäktige 200330

  Umeå kommun får ett positivt ekonomisk resultat 2019 på 189 miljoner, bättre än budgeterat. Det avsätts en reserv till RUR; Kommunal reservutjämningsreserv.

  Viktiga förklaringar är stort överskott från Stornorrfors vattenkraftverk samt att nämnderna i kommunen förbättrat kontrollen i fråga om inkomster och utgifter jämfört med 2018.

  I årsredovisningen, konstateras att Umeå kommuns ekonomiska ställning är god. Dock påvisas ökning av såväl korttidsfrånvaro som längre frånvaro, totalt är sjuktalet 6,9 för 2019. Under året har 4 000 rehabiliteringsärenden hanterats, varav 2 614 har tillkommit under 2019. Det har skett en ökning av korttidsfrånvaroärenden (sjukskrivna vid 4 tillfällen på 6 månader) för grupperna 29 år och yngre och 30–49 år. Även sjukskrivna över 365 dagar har ökat. Av de 4 000 ärenden som har hanterats under året har 2 477 avslutats. Merparten (76 procent) har återgått till ordinarie arbetet och 3 procent till annat arbete i Umeå kommun.

  Sverigedemokraterna antar att sjukfrånvaron kommer att öka i samband med Covid-19. Det är viktigt att planera för detta scenario!

  Maria Nilsson

  Ledamot SD KF-grupp Umeå.

 • :

  Av gert karlsson den 24 mars, 2020
  0

  Enkel fråga ställd från SD KF Umeå . . . till:

  Andreas Lundgren Individ- och familjenämndens ordförande

  Manual för kontaktpersoner till medmänniskor med funktionsvariationer?

  Många individer med funktionsvariationer saknar vänskapsrelationer och har ett litet socialt nätverk. Uppgiften som kontaktperson är att vara en medmänniska till en person med funktionsvariation/nedsättning. Man träffas ett antal gånger i månaden. Det allra vanligaste är att man träffas cirka en gång per vecka, cirka två timmar per tillfälle. Till exempel kan man gå på bio, gå på stan, promenera, laga mat tillsammans eller bara sitta och prata med varandra.

  Det finns inget krav på någon speciell aktivitet. Som kontaktperson har man ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att kontaktpersonen får ett arvode samt ersättning för sina omkostnader under sitt uppdrag som kontaktperson.

  När ansökan om att bli kontaktperson sänts in, görs en lämplighetsbedömning, genom att tjänstemän begär kontroll av social- och polisregister. Kontaktpersonen kallas sedan på intervju och slutligen får vederbörande lämna referenser.

  Vad gäller önskan / behov av kontaktperson, ansöker man om detta via SoL/LSS. Kontaktpersoner har tystnadsplikt.

  Ifall socialtjänstemannen bedömer rätt till kontaktperson, strävar socialsekreteraren att matcha rätt kontaktperson till den sökandes behov och önskemål.

  När en kontaktperson valts ut, träffar den tilltänkta kontaktpersonen den sökande så att han eller hon kan avgöra om personkemin stämmer.

  Man kommer gemensamt fram till vad stödet ska innebära och hur ofta man ska träffas.

  Uppföljning sker kontinuerligt med sökande, kontaktperson och socialtjänsteman.

  .

  Vi Sverigedemokrater frågar:

  • Finnas manual över möjliga aktiviteter kontaktperson och avnämare bör göra?

  • Kan kontaktperson med olämpligt agerande under uppdraget avstängas?

  För Sverigedemokraterna

  Birgitta Palm Ejlefall

  Maria Nilsson

 • .

  Av gert karlsson den 11 mars, 2020
  0

 • Information angående SD UR årsmötet 22/2 2020

  Av gert karlsson den 5 februari, 2020
  0

   

  Bäste Partivän!

  Under lördagen genomförde SD Umeåregionen sitt årsmöte på Hotell Björken i Umeå.

  Den nya styrelsen som vi skall berätta mer om lite senare, vill härmed
  tacka sina medlemmar för ett intressant, välbesökt och givande möte

  Högt i tak med många synpunkter och besked, men också med en enad
  uppfattning från medlemmarna att SD utvecklats starkt under året som var.

  Några enstaka händelser från mötet att nämnas, är att  styrelsen
  avtackade föregående styrelseordförande Birgitta Ejlefall med en gåva
  för barncancerfonden, samt att till ny ordförande i föreningen valdes
  Lars Forsgren.

  Styrelsens sammansättning är nu ändrad från sju ordinarie ledamöter till
  sex stycken, då ledamoten Christer Jonasson måst tacka nej till vidare
  styrelsearbete av medicinska skäl.

  På dessa våra hemsidor kommer vi att löpande denna vecka presentera
  den nya styrelsen samt ge en närmare berättelse om vår styrelsens ambitioner.

  Den nya styrelsen tackar härmed Hotell Björken samt alla ni som deltog för
  en trevlig samvaro under lördagen.

  Lars Forsgren

  Länk till sidan med den nya styrelsen presenterad (klicka här)