SD Umeåregionen | Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi tror att samhället mår bäst av vi går framåt tillsammans. Vi är Sveriges enda oppositionsparti - En röst på oss, är en röst för förändring. Sverigedemokraterna är det snabbast växande partiet i Sverige. Välkommen till Sverigedemokraternas lokalsida för hela Umeåregionen! | Sida 5

Hem

Välkommen till Umeå och SD Umeåregionen!

norrlandshuvudstad

Ordförande

Lars Forsgren

Lars Forsgren@sd.se

Umeåregionen består av  kommunerna:      Umeå    Vindeln      Vännäs      Bjurholm     Nordmaling.

....

 

 • En vacker dag med PRO

  Av gert karlsson den 11 maj, 2018
  0

 • Inblick i en skolas politiska information.

  Av gert karlsson den 17 april, 2018
  0

   

  Sverigedemokraterna var inbjudna till Dragonskolan i Umeå tillsammans med andra politiska partier,                         onsdagen den 18 april. Den 19 april anordnas ”provval” i skolan i anslutning till den politiska onsdagen.

  Skolan  inledde dagen med att eleverna i åk. 3 bjöds på teater, se nedan länk.                          http://vasterbottensteatern.se/forestallningar/varfor-ska-vi-ha-demokrati/  Tryck HÄR

  Vi är tacksamma till skolledningen att få dela dessa demokratiska dagar tillsamman med skolans elever och personal.

  Vi kommer fortsatt att raportera,  ikväll och imorgon kväll , på denna plats samt också på sociala media. Ni kan följa oss på vår facebooksida med rubriken ”Gilla oss på facebook”  den finns en liten bit ner på sidan och längst till vänster om detta inlägg.

  SD Umeåregionens Styrelse och medlemmar tackar härmed Tobias Lindgren med bi(stående) kollegor, nämnda härnedan, för ett uppoffrande  arbete i Dragonskolan under onsdagen. Och stort tack till elever och personal som intresserade sig för oss. Och återigen ett tack Isabella Eliasson och Carl Graae  för att ni ställde upp med så kort varsel!

  Detta är vad våra företrädare ”gyllene triangeln” själva säger om dagens upplevelser

  Aldrig har vi märkt en så bra uppslutning på ett skolbesök i Umeå tidigare. Vi ..  Tobias, Isabella och Carl ..  hade fullt upp med att svara på alla frågor och att prata med alla elever här. Allt informationsmaterial vi hade med, har delats ut. Trötta men grymt taggade efter 4 timmars trevlig samvaro så beger vi oss hemåt. Vi både förstår och känner att vi har gjort vårt yttersta under dagen   … det märks att det är valår nu!

  Tobias, Isabella och Carl förklarar också att många frågor handlade om den breddade politik som Sverigedemokraterna har gett uttryck för i tal, skrift och framförallt i debatt. Frågor om ekonomi, samhällsbyggnad, infrastuktur, media, skatter och framförallt skola intresserade eleverna lika mycket som integration, arbetsmarknad, arbetslöshet och trygghet i vardagen.

  Mer text och information följer på denna plats idag .

  Folkbladet har skrivit en text om Dragonskolans demokratidag också  Länk finns nedan   (du kanske måste vara +kund hos dem för att kunna läsa hela artikeln där)   ..                                                                                                               https://www.folkbladet.nu/plus/2100213/unga-blandar-sig-i-och-vagar-diskutera

  Vi får tillsvidare stänga detta inlägg, och konstatera att valresultatet eller ”resultaten ifrån valet” i skolan hitintills varit svårtillgängliga att finna. Ur allmän demokratisk synvinkel förstår vi att ett tekniskt fel,  infunnit sig  .. för det är väl bara valen som är sekretessbelagda inte resultaten ..?

  Det var ett tekniskt fel .. som nu är åtgärdat  .. Tack Dragonskolan för det ..

  Här är länken till resultaten av valet      http://www.skola.umea.se/skolor/gymnasieskolor/dragonskolan/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2018-04-20-provval-for-elever-i-arskurs-tre.html

  Denna bild nedan  är ett bildcitat från länken ovanför avsedd för de personer som inte har möjlighet att kopiera in  ovan långa länk i sin nätläsare.

  ”” citat

  ” slut citat.

  Man kan tänka ”tabellen” som nedan  (men tänk inte så):

  (Som jag förstår,  så visar ovan procentfördelning av röster på att det antal personer som avlagt var och en sin enda röst på ett enstaka av ovan partier måste bestå av  MINST 1000 fysiska personer eller fler. Om vi antar att gruppen röstande elever är mindre, och istället består av ex. totalt  500 personer så får vi 66,5 Centerpartister och 6,5 Piratpartister och slutligen 4,5 Kristdemokrater.  Halva fysiska personer har ju inte rösträtt.  VSB deltog MINST 1000 elever i valet i skolan.  Antalet röstberättigade visste  jag ju inget om. Min uppskattning var att röstdeltagande varit mycket gott och angagemanget ännu större bland skolans elever.)

  Dragonskolans uppgifter citeras här:  ”562 elever var röstberättigade och valdeltagandet var 42 procent. Se hela resultatet från provalet här nedan. Samhällslärargruppen och rektor kontrollräknade rösterna. I september kommer samtliga elever på Dragonskolan att göra ett skolval.”

  (Detta ovan betyder att 236,04 stycken elever avgav sin röst. Om vi applicerar dessa 236 st på valresultatet så blir det för Soc. 236*0,42 = 76 st hela elever och  1 st ”sju-tiondelars elev. För Moderaterna blir det 54 st hela elever och 1 st sjuttiofem-hundradelars elev. För Centerpartiets del blir det 31 st hela elever och nästan 1 st fyra-tiondelars elev .. och så fortsätter det alla andra partier ner vad gäller ”hela och delade” elever. Det betyder också att så få som ,  en, två eller tre omfördelade lagda röster, kan förändra vissa delar av partiernas resultatföljd i tabellen ovan.)

  Tänk så här istället:

  (Vad jag förstår är,  att det med så få antal röster som avgivits, då måste resultatet  spegla antal HELA elever. Det går säkert att omfördela dessa 236+ elever så att det svarar mot en hel elev och en hel avgiven röst var .. det är de osagda avrundade decimalerna som skapar förvirringen med hela och halva elever, därför att de egentliga talen är så små. Istället hade redovisningen av antalet röstande elever i stycketal, givet en klarare och rättvisande bild av röstadet och rösträkningens resultat.)

  Så min slutsats blir att här har ”slentrianfelsnisse” varit framme  och det är beklagligt med tanke på allvaret i just detta skolarbete.  Dragonskolans personal  HAR  tagit och TAR ett stort samhällsansvar genom att lägga  energi på ett säkerligen stort och extra tidskrävande arbete, som ett så udda skolarbete som demokratidagarna utgör.)

  Tack för ert engagemang ..

  Sverigedemokraterna Umeåregionen.

  //Admin

   

 • Våra lika värden.

  Av gert karlsson den 12 april, 2018
  0

  Citatet nedan samt publicerad insändare i Folkbladet ser du i sitt sammanhang i denna länk. TRYCK.

  Citat från säker källa

  ”Alla har rätt till sina drömmar. Familjen som kommer till ett nytt land, sångerskan på operascenen, barnet som upptäcker böcker, paret som svävar ut i en dans, filmaren som lär sig redigera, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin första spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa villkor. Vi kämpar tillsammans för rätten till glädje, liv och drömmar. För rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.”

  Detta citat är uttryck för det vackra och goda människor emellan i livets alla skeenden. Denna devis gäller alla människor, åtminstone i Sverige.  Nej, vänta lite nu,   ovan ”önskan” gäller endast c:a 80% av  de svenska innevånarna.  Säkerligen inte för mig som skiver detta nu, och troligen inte för Dig som just läser detta.

  Tryck nedan och se hur  ”alla människors LIKA VÄRDE” har ändrats till ”alla människors RÄTTA VÄRDE” och hur vi i Sverigedemokraterna försöker belysa dessa missförhållanden  som uppstår, när inte LIKA VÄRDEN LÄNGRE GÄLLER .

  (Se planerad insändare till lokala media) TRYCK HÄR

  //Admin 0412

   

 • Blodomloppet (notis)

  Av gert karlsson den 2 april, 2018
  0

  Blodomloppet

  Sverigedemokraterna Umeåregionens deltagare kommer  att vara med i,

  på och omkring blodomloppets motionsplatser i Umeå.

  Vi springer inte fortare än att vi hinner prata med dig, när du vill prata med oss.

   

   

  //Admin

 • VK presenterar Marcus Bornemisza

  Av gert karlsson den 23 mars, 2018
  0

  Läs hela artikeln på länken till VK:s webplats   »tryck här« 

                                                             En politisk artikel i Västerbottenskuriren.                                                            » Recenserad här nedan av Gert Karlsson «

  Vk har lagt upp ribban med polemisk avstamp för de politiska partierna fram till valet i
  2018. Heder åt journalisten och redaktionen, för språket och sakligheten i artikeln. Som
  varande västerbottning var det förbluffande men otroligt glädjande att ta del av VK:s
  artikel i torsdagens tidning 22 mars. Den visade på ambition och trovärdighet över hur
  kommande och liknande inslag kan förväntas se ut i tidningen. Jag ser med nyfikenhet fram
  emot VK:s inslag från övriga kommande och bärande kommunpolitikers presentationer i VK.
  Naturligtvis under samma betingelser.

  Vad gäller ämnet och personen i artikeln, Marcus Bornemisza, så var det inte mindre
  intressant att förstå att Marcus historiska levnadsöde likaväl kunde ha grundlagt
  liknande utanförskap som så ofta drabbar utlandsfödda i dagens svenska samhälle.

  Som jag förstår menar Marcus att hjälp till självhjälp är en av det mest drivande krafter
  som finns för att lyckas bra i samhället. Den andra avgörande faktorn är att svara upp mot
  de rätmätiga krav som samhället ställer på individen. Slutligen är förmågan att villkorat
  kunna se andras utsatthet, en länk till det samhälle som man känner att man vill och måste
  bidraga till.

  Jag förstår att I Marcus fall (och andra liknade levnadsöden) var det under slutet av 1900
  talet så mycket lättare att smälta in och komma socialt rätt till. Därför att grunden för
  människans lika värde bestod i gemenskap. Gemenkap i skolan, på arbetet, i det sociala
  umgänget samt absolut över generations-gränserna.

  Att avlämna sin röst på den politiska valdagen, är inte en demokratisk rättighet, det är en
  demokratisk skyldighet. Med den bakgrund i livet som Marcus har, kan flera (men absolut
  inte alla) tycka det är litet ”underligt” att Marcus företräder just Sverige Demokraterna.

  Nu är det så att i varje människa, djupt därinne, finns en önskan om bättre liv, rättvisa,
  ansvar, och likasinnad gemenskap. Så egentligen röstar man inte för ett parti i sig, utan alla
  lägger nog en röst på sig själv (sitt parti) för att hamna (i bästa fall) i denna likasinnade
  gemenskap.

  Att Marcus valt att satsa på sig själv, för att kunna medverka i skapandet av ett bättre
  Sverige, och att kunna göra detta genom att lita på ett parti, som emellanåt hanterats
  medialt tystlåtet , säger mycket om Marcus patos för påvisa allas lika rätt. Men det kan
  dessutom visa på att Sverige Demokraternas politik blivit likt en folkrörelse, som ger
  medlemmarna viljan och styrkan att kämpa för allas trygghet och gemenskap. Människors
  skilda förutsättningar och bakgrunder till trots.
  Ett stort tack till VK som har modet och journalistiken att rättvist och sakligt publicera en
  artikel om Marcus Bornemisza och Sverige Demokraternas parti i Umeå.