Upprop för folkomröstning | SD Umeåregionen

Upprop för folkomröstning

Det räcker nu! Sverige klarar inte mer. De invandringsvolymer vi nu ser komma till Sverige, som en direkt följd av EU:s gränskollaps, har blivit en ödesfråga för hela landet. Den fullskaliga systemkollapsen närmar sig  – om inget snart görs. Detta får inte fortsätta.

Det är dags för en folkomröstning om invandringen och vårt lands framtid. Gör din röst hörd. Skriv en insändare. Kontakta din lokalpolitiker. Prata med dina grannar. Ge oss ett ekonomiskt bidrag. Bli medlem i SD. Tillsammans kan vi göra skillnad – på riktigt!

Skriv under uppropet för folkomröstning och läs mer om kampanjen på Facebook eller kampanjens webbplats!