Välkommen på årsmöte! | SD Umeåregionen

Välkommen på årsmöte!

årsmöte16

Sverigevänner! Det har varit ett händelserikt år för oss. Vi växer oss allt starkare och vi kommer att få nya spännande utmaningar framför oss.

Vi har haft en god medlemsutveckling och fått ett starkt väljarstöd runtom i kommunerna. Vi har startat upp föreningen bra och vi behöver alla fortsatt hjälpas åt för att skapa en stabil fortsättning. Sammantaget gör detta att vi kommer stå väl rustade inför nästa val.

Målet är att ta tillvara på alla våra medlemmars unika kunskaper och erfarenheter. Varje medlem sitter på en unik rikedom av kunskap och erfarenhet. Du behövs och är varmt välkommen på SD Umeåregionens årsmöte!

När? 21/2 2016 kl. 14:00-16:00
Var? Scandic Umeå Syd Hotell, Yrkesvägen 8, 904 20
Viktigt! Tag med medlemskort samt identitetshandling.

Mer info: 
Marcus Bornemisza
Ordförande SD Umeåregionen
Tel. 070 – 240 89 30
marcus.bornemisza@sd.se

Handlingar inför årsmötet:
Andra kallelsen till årsmötet
Dagordning årsmöte SD Umeåregionen
Årsredovisning SD Umeåregionen
Revisionsberättelse
Umeå kommun parlamentsberättelse