Vännäs. | SD Umeåregionen

Vännäs.

Vännäs budgetbetänkande 2021 – – KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA


.

.

.

.

.

.

.

.


 

 


Rapport från vår kommunstyrelse.

På Kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2020, deltog Elenor Carlsson, tf gruppchef Vännäs och Pär Bäckström, lokalpolis för att informera om det lokala läget i Vännäs kommun.

Mycket av arbetet är av utredande karaktär och inte alltid utryckningar, vilket gör att det inte alltid syns för allmänheten.

Mycket av arbetet, arbetar polisen själv fram, som trafik och narkotikarelaterad kriminalitet. En del ärenden kommer också fram via allmänhetens tips.

Statistik från 2019 visade upprättade anmälningar inom:

  • Narkotikabrott innehav och bruk, 46 stycken

  • Misshandel i offentlig miljö, 5 stycken

  • Misshandel totalt, 50 stycken

  • Våld i nära relation, 22 stycken, Pär Bäckström berättade att det råder enormt mörkertal för dessa brott och att det är högst 1/6-del som anmäls, troligen färre.

Våld i nära relationer är ett prioriterat område för polisen att arbeta med, liksom grova kvinnofridskränkningar, fullbordade våldtäkter av barn under 15 år samt inomhusmisshandel av barn under sex år.

Polisen försöker samarbeta med kommunerna för att motverka brott. I Vännäs kommun, genomförs samverkansmöten med polis, socialtjänst, kuratorer från skolor, personal från ungdomsavdelningen och från AKKA (HVB-hem för ensamkommande).

Poliserna menade att det är viktigt att ha lokal polis som känner till bygden och personerna där, och avslutade informationen med att Vännäs också fortsättningsvis kommer att ha lokal polis.

Emma Lundkvist
SD Vännäs

.

.

.

 

 

 

BILD OCH TEXTCITAT FRÅN VK     KLICKA!