Våra lika värden. | SD Umeåregionen

Våra lika värden.

Citatet nedan samt publicerad insändare i Folkbladet ser du i sitt sammanhang i denna länk. TRYCK.

Citat från säker källa

”Alla har rätt till sina drömmar. Familjen som kommer till ett nytt land, sångerskan på operascenen, barnet som upptäcker böcker, paret som svävar ut i en dans, filmaren som lär sig redigera, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin första spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa villkor. Vi kämpar tillsammans för rätten till glädje, liv och drömmar. För rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.”

Detta citat är uttryck för det vackra och goda människor emellan i livets alla skeenden. Denna devis gäller alla människor, åtminstone i Sverige.  Nej, vänta lite nu,   ovan ”önskan” gäller endast c:a 80% av  de svenska innevånarna.  Säkerligen inte för mig som skiver detta nu, och troligen inte för Dig som just läser detta.

Tryck nedan och se hur  ”alla människors LIKA VÄRDE” har ändrats till ”alla människors RÄTTA VÄRDE” och hur vi i Sverigedemokraterna försöker belysa dessa missförhållanden  som uppstår, när inte LIKA VÄRDEN LÄNGRE GÄLLER .

(Se planerad insändare till lokala media) TRYCK HÄR

//Admin 0412