VK presenterar Marcus Bornemisza | SD Umeåregionen

VK presenterar Marcus Bornemisza

Läs hela artikeln på länken till VK:s webplats   »tryck här« 

                                                           En politisk artikel i Västerbottenskuriren.                                                            » Recenserad här nedan av Gert Karlsson «

Vk har lagt upp ribban med polemisk avstamp för de politiska partierna fram till valet i
2018. Heder åt journalisten och redaktionen, för språket och sakligheten i artikeln. Som
varande västerbottning var det förbluffande men otroligt glädjande att ta del av VK:s
artikel i torsdagens tidning 22 mars. Den visade på ambition och trovärdighet över hur
kommande och liknande inslag kan förväntas se ut i tidningen. Jag ser med nyfikenhet fram
emot VK:s inslag från övriga kommande och bärande kommunpolitikers presentationer i VK.
Naturligtvis under samma betingelser.

Vad gäller ämnet och personen i artikeln, Marcus Bornemisza, så var det inte mindre
intressant att förstå att Marcus historiska levnadsöde likaväl kunde ha grundlagt
liknande utanförskap som så ofta drabbar utlandsfödda i dagens svenska samhälle.

Som jag förstår menar Marcus att hjälp till självhjälp är en av det mest drivande krafter
som finns för att lyckas bra i samhället. Den andra avgörande faktorn är att svara upp mot
de rätmätiga krav som samhället ställer på individen. Slutligen är förmågan att villkorat
kunna se andras utsatthet, en länk till det samhälle som man känner att man vill och måste
bidraga till.

Jag förstår att I Marcus fall (och andra liknade levnadsöden) var det under slutet av 1900
talet så mycket lättare att smälta in och komma socialt rätt till. Därför att grunden för
människans lika värde bestod i gemenskap. Gemenkap i skolan, på arbetet, i det sociala
umgänget samt absolut över generations-gränserna.

Att avlämna sin röst på den politiska valdagen, är inte en demokratisk rättighet, det är en
demokratisk skyldighet. Med den bakgrund i livet som Marcus har, kan flera (men absolut
inte alla) tycka det är litet ”underligt” att Marcus företräder just Sverige Demokraterna.

Nu är det så att i varje människa, djupt därinne, finns en önskan om bättre liv, rättvisa,
ansvar, och likasinnad gemenskap. Så egentligen röstar man inte för ett parti i sig, utan alla
lägger nog en röst på sig själv (sitt parti) för att hamna (i bästa fall) i denna likasinnade
gemenskap.

Att Marcus valt att satsa på sig själv, för att kunna medverka i skapandet av ett bättre
Sverige, och att kunna göra detta genom att lita på ett parti, som emellanåt hanterats
medialt tystlåtet , säger mycket om Marcus patos för påvisa allas lika rätt. Men det kan
dessutom visa på att Sverige Demokraternas politik blivit likt en folkrörelse, som ger
medlemmarna viljan och styrkan att kämpa för allas trygghet och gemenskap. Människors
skilda förutsättningar och bakgrunder till trots.
Ett stort tack till VK som har modet och journalistiken att rättvist och sakligt publicera en
artikel om Marcus Bornemisza och Sverige Demokraternas parti i Umeå.