SD Umeåregionen | Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti. Vi tror att samhället mår bäst av vi går framåt tillsammans. Vi är Sveriges enda oppositionsparti - En röst på oss, är en röst för förändring. Sverigedemokraterna är det snabbast växande partiet i Sverige. Välkommen till Sverigedemokraternas lokalsida för hela Umeåregionen!

Hem

Välkommen till Umeå och SD Umeåregionen!

norrlandshuvudstad

Marcus Bornemisza

ordförande
070 – 240 89 30
marcus.bornemisza@sd.se

....

 

 


 

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 2019

  Av tobiaslindgren den 8 december, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Ett klargörande om LOV och LOU

  Av gtik den 8 december, 2018
  0

  SD Umeå vill behålla lagen om valfrihet

  ”Umeå kommunfullmäktige En stor fråga var LOU/LOV i hemtjänsten i Umeå. Vi hade ett kort tag något av en vågmästarroll tillsammans med arbetarpartiet. ”Under vår första sittning diskuterade vi detta, en stor och viktig fråga första fullmäktige. Vi anser att valfriheten inom vården är viktig.” Säger gruppledare Marcus Bornemisza.

  VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN LOV OCH LOU?

  Oavsett om en upphandlande myndighet gör en upphandling enligt LOU eller inför ett valfrihetssystem enligt LOV måste de krav och villkor som ska gälla fastställas i ett upphandlingsdokument (LOU) eller i ett förfrågningsunderlag (LOV).

  I en upphandling enligt LOU ska upphandlingsdokumentet annonseras i en offentlig databas, och de leverantörer som vill konkurrera om uppdraget måste lämna ett anbud senast det datum som anges där. Av upphandlingsdokumenten ska det också framgå hur anbuden kommer att värderas. Den leverantör som lämnat det mest förmånliga anbudet vinner upphandlingen och tilldelas kontrakt.

  I ett valfrihetssystem enligt LOV ska förfrågningsunderlaget löpande annonseras på www.valfrihetswebben.se. Kontrakt tecknas således kontinuerligt med leverantörerna vartefter deras ansökningar blir godkända. Alla leverantörer som lämnar in en ansökan som uppfyller de krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget ska godkännas, skriva kontrakt och bli leverantör i valfrihetssystemet. Den enskilde väljer sedan en leverantör av de som är anslutna till valfrihetssystemet.

  Källa: Upphandlingsmyndigheten

   

 • Regionens kommunfullmäktigevalda

  Av gtik den 12 oktober, 2018
  0

  Valda i kommunerna

  Umeå

  Gruppledare Marcus Bornemisza
  Ledamot Birgitta Palm Ejlefall
  Ledamot Maria Nilsson
  Ledamot Lars-Arne Ivert

  Vännäs
  Gruppledare Emma Lundqvist
  Ledamot Ann Einerud

  Nordmaling
  Gruppledare Mikael Larsson
  Ledamot Martin Jansson
  Ledamot Gert Karlsson

  Vindeln
  Gruppledare Lars Forsgren
  Ledamot Ulrika Pedersen
  Ledamot  Roger Asplund

  Bjurholm
  Gruppledare Stefan Svensson

 • Ett rakt svar till våra lokala väljare Petter Nilsson

  Av gtik den 14 juni, 2018
  0

  Vill tabort medel för invandringen

  Precis som Linda Westerholm skriver, så vill vi ta bort medel från kommunerna. Medel relaterade till invandring.
  Till följd av en minskad invandring,  kommer färre personer dessutom behöva välfärd. I många länder är välfärden knuten till medborgarskapet
  I Sverige har sjuklövern försökt måla upp Sverige som ett fantastiskt land för ekonomiska flyktingar,
  detta har fått följden att många kommit hit och sökt sig till den välfärd vi erbjudit hela världen, på våra skattebetalares bekostnad.
  I sin konstnärliga iver har sjuklövern med penseln målat över skattebetalarnas nuvarande och framtida välfärdsbehov, då de förväntade skatteintäckterna från de ekonomiska flyktingarna uteblivit.

  Vi arbetar för att strukturellt stärka Västerbotten.

  Sysselsättningsgraden har inte visat sig vara stor nog hos de grupper av individer man tagit emot.
  Att i samma mening skriva om vårt värnande om glesbygd som man kritiserar oss för att vara invandringskritiska, är kanske lite väl ambitiöst. Vi arbetar för att stukturellt stärka hela Västerbotten, inte enbart kuststäderna – där Folkbladet har sin bas.

  Petter Nilsson (SD)