INFORMATION om MÖTESNAMN och vad dessa betyder inom SD | SD Umeåregionen

INFORMATION om MÖTESNAMN och vad dessa betyder inom SD

Öppet Möte är till för alla som vill informera sig, (tag gärna med vänner).

Medlemsmöte som medlem, tag med medlemskort och id-handling.

Parlamentariskt möte / PAG för medlemmar arbetande inom parlamentariska grupper för respektive kommun. Tag med medlemskort och id-handling.

ÅRSMÖTE är årets viktigaste för medlemmar inom berört område. Där får Ni ta del av årets arbeten i kommun- och distriktsföreningar. Här får Ni också tycka till om styrelsens samman sättning – de som förvaltar och prioriterar föreningens resurser. Tag med medlemskort och id-handling.

VÄLKOMNA

Marcus Bornemisza

Ordförande