. | SD Umeåregionen

.

Protokoll 2020 – 0729 utkast 2

Information om digitalt mötesprogram

Handledning för att ansluta sig till det digitala mötesrummet.

Variant 0

Det allra enklaste förfarandet för att ansluta till mötet är att skriva av den länk som just nu användes.
Torsdagsmötets länk är ” mingamlagata”.

Skriv följande på http-raden (oftast överst i nätläsaren): meet.jit.si/mingamlagata
Tryck därefter på Entertangenten på skivbordet och en ny bild i nätläsaren öppnas:
liknande den första bilden här nedanför i stycket variant 1. Hoppa dit nu ..

Variant I

EN LÄNK
Någonting som liknar detta → ”https://vårtmöte.#¤/id9ag” eller ”vårtmöte.#¤/id9morg/.” är en länk
Den sänder jag till dig via din SD e-post ”Minasidor SD” från min dator före varje mötestillfälle. Om ditt datorsystem klarar av att exekvera länken till mötet utan att du själv flyttar den, det prövar du genom att lägga muspekaren (cursor) på länken och klicka vänster knapp på musen (Om du måste dubbelklicka eller ej beror på hur din dator är inställd).

Ett fönster skall då öppna sig  i en uppdykande ”webbläsare” på din skärm.
(Vad en webbläsare är, finns beskrivet på första bilden under ”Variant II” nedan).

Du skall sen se något som liknar bilden härunder.

UTEBLIR NEDAN BILD I DIN WEBBLÄSARE SÅ GÅ TILL VARIANT II LÄNGRE NER PÅ SIDAN !!

Den första bilden: hoppa hit och läs vidare:

OCH VIKTIGT .. frågorna avser om du vill ansluta din mikrofon och eller din högtalare  till mötet, och du skall klicka TILLÅT.
Antalet rader i frågerutan beror på hur din utrustning är bestyckad.

(Rutan till höger, ”Instal Chome ..” skall du sedan ta bort genom att klicka på det lilla svarta krysset i sagda ruta).

.

MEN VÄNTA MED NEDAN KLICKANDE TILL DESS ATT MÖTET BÖRJAT OCH DU HAR FÅTT KONTAKT MED ÖVRIGA !!!
I  ovan bild finns en rad med ”tecken”. Det tecken som liknar 4 st små ”ringar” skall du klicka på. då skall en bild som ettdera ser ut som bilden nedan, eller en bild som har en (eller fler) små bilder infattade i en stor bild av deltagarnas ansikten.

 

 

Variant II

Länkar: Återigen ..
Någonting som liknar detta → ”https://vårtmöte.#¤/id9ag” eller ”vårtmöte.#¤/id9morg/.” är en länk
Den sänder jag till dig via din SD e-post (Minasidor SD)  från min dator någon ½ timma innan mötet. Öppna din e-post och hämta länken. Genom att med musen måla över länken och klicka med höger musknapp på den, och sen på ”kopiera”. Länken finns då i ”musminnet” och kan då flyttas med musens hjälp till din webbläsares ”http-rad”och ”klistras in” där genom att du  håller musen över ”http-raden”  samtidigt som du klickar med höger musknapp och väljer ”klistra in”. Länkens text hamnar då som på bilden här nedanför:

 

Tryck nu på ”ENTERTANGENTEN” kallas (RETURN) på vissa tangentbord.

Du skall sen se något som liknar bilden härunder.så får du en ruta med 1 eller 2 frågor (antalet frågor beror på hur din datautrustning ar beskaffad). Och VIKTIGT .. frågorna avser om du vill ansluta din -mikrofon och/eller din högtalare – till mötet,
och du skall svara TILLÅT.

Därefter skall din bild på skärmen se ut som nedan bild gör.
(Rutan till höger, ”Instal Chome ..” skall du ta bort genom att klicka på det lilla svarta krysset i sagda ruta).

MEN VÄNTA MED NEDAN KLICKANDE TILL DESS ATT MÖTET BÖRJAT OCH DU HAR FÅTT KONTAKT MED ÖVRIGA !!!

I  ovan bild finns en rad med ”tecken”. Det tecken som liknar 4 st små ”ringar” skall du klicka på. då skall en ny bild som ettdera ser ut som bilden nedan eller en bild som har en (eller fler) små bilder i en stor bild av deltagarnas ansikten.

Om vi nu skulle få till att detta fungerar så att ALLA kan vara med så återstår att skriva in proceduren i vår arbetsordning.
Därefter kan första digitala mötet taga plats. Det finns bl.a i ”papperslösa mötet”
beskrivningar om vad som är viktigt att hantera och bestämma sig för vid tillkomsten av
dessa digitala möten.

Bo Bäck
IT-ansvarig SD Umeåregionen
genom
Gert Karlsson