Förtroendevalda Vindeln | SD Umeåregionen

Förtroendevalda Vindeln

Representanter  i  Vindeln  kommunfullmäktige 2018 – 2022

Lars Forsgren
Ordinarie Ledamot
Gruppledare  Kommunullmäktige

Ulrika Pedersen
Ordinarie Ledamot

 

Roger Asplund
Ordinarie Ledamot

 

.

.

:

.