Förtroendevalda Vännäs | SD Umeåregionen

Förtroendevalda Vännäs

Representanter i Vännäs kommunfullmäktige 2018 – 2022

Emma Lundkvist

Gruppledare för SD i
kommunfullmäktige
samt ordinarie ledamot
kommunstyrelsen.

Ann Einerud 

Ordinarie ledamot
kommunfullmäktige.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

:

 

.

:

.