Förtroendevalda | SD Umeåregionen

Förtroendevalda

 

 

Styrelsen för SD Umeåregionen 2020 – 21

.

 

.

Lars Forsgren
Ordförande

Bo Bäck
Vice ordförande

Emma Lundkvist
Sekreterare

Maria Nilsson
Andre vice ordförande

Gert Karlsson
Kassör

Christina Sjödin
Ledamot

 

Jan Boström
Suppleant

 

Mikael Jonsson
Suppleant

.

 

Ingegerd Öhberg
Suppleant

.

Lars Nilsson
Suppleant

Lena Jäger
Suppleant

.

Representanter i kommunfullmäktige:

Birgitta Palm Ejlefall
Ledamot
.

Maria Nilsson
Ledamot
.

Lars-Arne Ivert
Ledamot
.

Marcus Bornemisza är ej företrädare för Sverigedemokraterna sedan den 5/11 2019.
Marcus Bornemisza är därmed ej heller Sverigedemokraternas ledamot i kommunfullmäktige i Umeå

.

 

.Representant i Vindelns kommunfullmäktige

.

.Lars Forsgren
gruppledare
lars.forsgren@sd.se