Nordmaling | SD Umeåregionen

Nordmaling

 

Sverigedemokraterna i Nordmaling

Detta är huvudbeståndsdelarna i vår vilja att medverka till en hållbar

utveckling av Nordmalings kommunen.

Dessa kommer att ligga till grund för vårt arbete i och för kommunen.

Alla kan vara med och hjälpa oss och sig själva i denna vår strävan,

att understödja och förbättra vår kommun.

Rekvirera vårt SD valmanifest genom att ”klicka” på bilden, eller sänd epost till
gert.karlsson@sd.se

«»https://www.postinfo.se/SDK/nordmaling4.pdf

           SENASTE NYTT FRÅN NORDMALING




Bild och textcitat från VK 2018 11 19  

 Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/fa-unga-i-vasterbottens-fullmaktige



Bild och textcitat från VK 2018 11 17 sammanställt från VLL

https://www.vk.se/2565946/sa-manga-nyanlanda-ska-lanet-ta-emot

 

 

      ARKIVERAT MATERIAL



Bild och textcitat från VK 2018 11 16

Detta bekymmer som vi påvisat i vårt kommunpolitiska arbete har det nu påbörjats en lösning för ..
enligt VK så har arbetet redan startat .. vilket vi  i SD KF-grupp hälsar med tillfredsställelse ..

 

LÄNK:  Detta är en utmaning som vi MÅSTE lösa på kommunal nivå .. SNARAST

 

     

       

Länk: Tryck här

 

 

Klicka på texten nedan för länk till SVT


20181018   Medlemsinformation

Kommunfullmäktigegruppen har idag inlämnat en lista till kommunen avseende  önskade platser till nämnder och utskott i kommunen för våra medlemmar.


 

 

             


Sverigedemokraterna Nordmaling

Uppdaterad den 2018 10 01